Jak zwiększyć aktywność fizyczną w społeczeństwie

Jak zwiększyć aktywność fizyczną w społeczeństwie

Kraje i społeczności muszą podjąć odpowiednie działania w celu zapewnienia ludziom większych możliwości do bycia aktywnym, aby zwiększyć aktywność fizyczną. Takie rozwiązanie wymaga wspólnego wysiłku, zarówno krajowego, jak i regionalnego.

Należy wziąć pod uwagę różne obszary i dyscypliny sportu, aby móc wdrożyć politykę do kultury i środowiska społecznego, która mogłaby promować, udostępniać i motywować do większej aktywności fizycznej.

Sposoby na zwiększenie aktywności fizycznej:

– spacery, jazda na rowerze i inne opcje aktywnej, lecz niezmotoryzowanej formy transportu powinny być dostępne dla wszystkich;

– wdrażanie rozwiązań w miejscach pracy, aby motywować pracowników do aktywnego dojeżdżania do pracy, a także stwarzać okazje do aktywności fizycznej, będąc w pracy;

– placówki opiekuńczo-wychowawcze, szkoły i uczelnie powinny zapewniać swoim podopiecznym bezpieczną przestrzeń, która jednocześnie będzie dogodnym miejscem do aktywnego spędzania wolnego czasu;

– szkoły podstawowe i średnie powinny zapewniać wysokiej jakości zajęcia z wychowania fizycznego, promując u dzieci i młodzieży rozwój wzorców zachowań, które zapewnią im aktywność fizyczną przez całe życie;

– programy społecznościowe i szkolne programy sportowe powinny stwarzać odpowiednie możliwości dla wszystkich grup wiekowych;

– obiekty sportowo-rekreacyjne powinny udostępniać swoją przestrzeń i zachęcać do brania udziału w różnych dyscyplinach sportowych, lekcjach tańca, ćwiczeniach i aktywnej rekreacji;

– lekarze i pozostali pracownicy służby zdrowia powinni doradzać i wspierać swoich pacjentów w byciu regularnie aktywnym.