Jak postępować z trudną młodzieżą? – wybrane metody

Jak postępować z trudną młodzieżą? – wybrane metody

Współczesna młodzież żyje w specyficznych czasach – w dobie wszechobecnego Internetu, który coraz częściej zastępuje kontakt z drugim człowiekiem. 

Powoduje to różnego rodzaju dysfunkcje w zachowaniu nastolatków, którzy, nie mając właściwej opieki oraz nadzoru ze strony rodziców, narażeni są na różnego rodzaju zagrożenia.

Co należy wiedzieć o postępowaniu z trudną młodzieżą?

Jednocześnie brak miłości, akceptacji są tragiczną konsekwencją ich wyborów- część z nich pada ofiarą uzależnień, część aby zyskać aprobatę rówieśników, wchodzi w tzw. nieciekawe towarzystwo. Rolą szkoły, nauczycieli, wychowawców a także rodziców jest ukazanie pozytywnych wzorców zachowań, ukazanie pozytywnych autorytetów dla tych młodych ludzi.

Dzięki temu, nastolatkowie będą mogli mieć dostęp do prawdziwych wzorców a jednocześnie budować swój własny, indywidualny światopogląd.  Niestety bywają sytuacje patologiczne, powodujące dysfunkcje w funckjonowaniu tych dzieci zarówno w szkole jak i w społeczeństwie. Każdy nauczyciel, pedagog a także rodzic powinien mieć świadomość, że nie ma tzw. trudnej młodzieży, są jedynie zagubione dzieci, które potrzebują pomocy ze strony osób dorosłych.

Atmosfera empatii, wzajemnego zrozumienia, chęć poznania problemów i postrzegania świata przez dziecko są kluczowymi elementami, pomagającymi w procesie zarówno samej terapii jak i również zdobycia nowych doświadczeń przez nauczycieli. Stygmatyzacja tych młodych ludzi wchodzących w dorosłe życie, udawanie, że danego problemu nie ma- jest jedynie iluzorycznym stworzeniem atmosfery bezpieczeństwa.

Niestety nie rozwiązuje on problemów a jednocześnie je pogłębiają- dlatego tylko uwaga rodziców, pomoc szkoły, czasami psychoterapia, pomaga i rozwiązuje on problem. Każdy nauczyciel oraz rodzic powinien mieć tego świadomość oraz pamiętać, że żadne dziecko nie zasługuje na skreślenie, jedynie przez to, że stwarza problem.

W temacie wychowywania pociech poradnik o tym jak zachęcić dziecko do fizycznej aktywności w serwisie mamusia.pl.

Podsumowanie artykułu o współpracy z trudna młodzieżą

Te problemy najczęściej sprawiają rodzice, nauczyciele i szkoła, bagatelizując symptomy i pogłębiające się problemy nastolatków. Natomiast obowiązkiem moralnym społeczeństwa jest pomoc tym dzieciom, o czym nigdy nie powinniśmy zapominać.