Ola i Jaś - tygodnik dla najmłodszych, który uczy, bawi i wychowuje 

Ola i Jaś ukazuje się od września 2009 roku.
To kolorowe czasopismo przeznaczone jest dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Do każdego numeru, liczącego 16 stron, dołączona jest tekturowa wycinanka.
Tygodnik stanowi dużą pomoc dla rodziców, katechetów oraz wychowawcow w przedszkolu.
Można go kupić w parafiach i księgarniach katolickich lub zaprenumerować.

Ola i Jaś  wydawany jest przez Wydawnictwo AZ sp. z o. o., ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków

Olę i Jasia  redaguje zespół:
Agnieszka Socha (red. naczelny), Joanna Wilkońska (z-ca red. nacz.), 
s. Zofia Szymanek ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, ks. Jan Olszewski. 
Oprac. graf.: Jaga Mączka.
Autorzy tekstów: Siostra Zofia Szymanek,  Joanna Wilkońska,
Joanna Pasierbińska, Agnieszka Socha,  Ewa Stadtmüller.
Autorzy rysunków: Piotr Warisch, Marek Sojka, Jacek Socha,
Łukasz Zabdyr, Joanna Pasierbińska.

  Adres redakcji  : 
Redakcja Tygodnika Ola i Jaś, ul. Kazimierza Wielkiego 18/7, 30-074 Kraków
tel.: 12 632 91 19, 12 631 07 60
tel/fax: 12 631 07 61

Chcesz zaprenumerować Olę i Jasia?
Dział prenumeraty i kolportażu - tel.: 12 428 49 10